Damir Operhal

Kandidat broj 16 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Kao kandidat Naše stranke zalagat ću se za dosljednu primjenu principa i načela Naše stranke kao jedine evropske stranke u BiH, za slobodu govora, za poštivanje principa ravnopravnosti.

Kao zdravstveni radnik imao sam priliku raditi u Kliničkom centru u Sarajevu na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilicaciju 2005. godine.

Radio sam u Domu Vitalis, ustanovi za socijalnu zaštitu starih i nemoćnih lica, od 2009. do 2019. godine. Zatim u Domu Sentivo, također ustanovi za socijalnu zaštitu starih i nemoćnih lica, od 2011 do 2019. godine. Od 2007. godine radim u Domu zdravlja Kantona Sarajevo gdje sam i danas zaposlen. Asistent sam na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu u svojstvu spoljnog saradnika.

Jedan sam od osnivača udruženja fizioterapeuta FBiH, gdje sam bio predsjednik Odbora za edukaciju te jedan od organizatora svih Kongresa fizioterapije u BiH. Također sam od 2011. do 2019. bio predsjednik Sekcije diplomiranih fizioterapeuta pri Komori diplomiranih zdravstvenih inžinjera/profesionalaca svih profila u FBiH.

Bio sam učesnik mnogih domaćih i inostranih edukacija na polju fizioterapije.

U stranci sam na funkciji v.d. predsjednika Općinskog odbora Novi Grad Sarajevo te član Nadzornog odbora Naše stranke.

“Kao kandidat Naše stranke zalagat ću se za dosljednu primjenu principa i načela Naše stranke kao jedine evropske stranke u BiH, za slobodu govora, za poštivanje principa ravnopravnosti.”