Damir Jukić

Nosilac liste za Parlament BiH

Rođen sam 22. 11. 1965. godine u Bihaću gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet sam završio u Sarajevu,

Od 1995. do 1998. godine radio sam u agenciji za promet nekretninama. Od 1998. do 2000. godine bio sam zaposlen u Carinskoj ispostavi Bihać na radnom mjestu saradnika za pravne poslove. Isti posao stručnog saradnika za pravne poslove obavljao sam od 2000. do 2004. godine u d.d.“Una-Sana osiguranje“. Od 2004. do 2012. godine bio sam direktor JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać. Od 2012. do danas zaposlen sam na mjestu saradnika za pravne poslove u JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać.

Što se tiče mog društvenog i političkog angažmana vrijedi istaknuti da sam dugogodišnji sportski radnik. Od 1999. do 2003. godine bio sam član uprave i predsjednik Košarkaškog kluba „BIHAĆ“. Od 2006. do 2012. godine bio sam predsjednik Kantonalnog sportskog saveza USK te učestvovao u donošenju i implementaciji Zakona o sportu USK, a značajan je i moj angažman i doprinos da finansiranje sporta u USK ima zakonsku regulativu, odnosno izdvajanja iz budžeta USK.

Bio sam član Stranke za BiH te u dva mandata vijećnik u Općinskom vijeću Bihać. U prvom mandatu sam bio predsjedavajući OV Bihać od 1998. do 2000. godine.

Član sam Naše stranke od 2016. godine.

Oženjen sam i otac sam jednog djeteta.

E-mail: damir2211@gmail.com