Damir Arnaut

Nosilac liste za Parlament Federacije BiH

Rođen sam 1975. godine u Sarajevu. Diplomske i postdiplomske studije završio sam na UC Berkeleyu, a pravosudni ispit u državi New York. Pet godina sam radio kao advokat u Washington DC-u, prvo u Uredu pravnog savjetnika Ministarstva vanjskih poslova SAD (U.S. Department of State), a potom u multinacionalnoj advokatskoj kući. 

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sam ocjenjivan kao najaktivniji poslanik, uključujući po broju predloženih zakona. Zahvaljujući mojim zakonima ukinut je „bijeli hljeb“, čime sam ostvario uštede od preko dva miliona KM, kao i komisijske naknade, čime se uštedilo preko 10 miliona KM. 

Inicirao sam osnivanje Istražne komisije za korupciju u pravosuđu, čiji rad je doveo do smjene glavne tužiteljice i razotkrio koruptivne i nezakonite radnje. Istražna komisija je – kroz saradnju opozicije iz oba entiteta – svijetla tačka trenutnog saziva državnog parlamenta. Ta saradnja je, na moj prijedlog, dovela i do uspostave stalne komisije za borbu protiv korupcije, kao i do usvajanja evropskih zakona u Predstavničkom domu, gdje su također usvojeni moji zakoni o smanjenju otpremnina, ukidanju privilegija i drugi. Svi su oboreni u Domu naroda zbog po četiri delegata koje nijedna stranka više nikada ne smije imati (3≠4).

Nastavit ću se boriti za ukidanje privilegija, za prava radnika, porodilja, djece samohranih roditelja, penzionera, studenata i drugih zapostavljenih kategorija. Najviše ću, kao i do sada, raditi na onim pitanjima koja mi delegiraju sami građani. 

E-mail: damir.arnaut@parlament.ba

“Nastavit ću se boriti za ukidanje privilegija, za prava radnika, porodilja, djece samohranih roditelja, penzionera, studenata i drugih zapostavljenih kategorija.”