Branko Češljić

Nosilac liste za Parlament BiH

Branko Češljić rođen je 17. 7. 1994. godine u Zenici. 

Radi kao prevodilac njemačkog jezika i zaštitnik kulturno-historijske baštine doline Trstionice.

Živi i radi u svome selu Haljinići kod Kraljeve Sutjeske, Opština Kakanj.