Bojan Farkaš

Kandidat broj 10 na listi za Parlament Federacije BiH

Rođen sam 1983. godine u Sarajevu. Diplomirao sam na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za računarstvo i informatiku. Završio sam i Cisco CCNA Akademiju na ETF-u Sarajevo. 

Posjedujem dugogodišnje iskustvo rada u realnom sektoru, gdje sam obavljao poslove inžinjera prodaje, menadžera prodaje, te direktora prodaje u raznim domaćim i inostranim firmama. Od 2015. godine obavljam poslove menadžera proizvodnje u velikoj internacionalnoj kompaniji.

Obavljao sam dužnost predsjednika Općinskog odbora Naše stranke Vogošća do 2021. godine. Od 2019. godine član sam Glavnog odbora Naše stranke, a na lokalnim izborima 2020. godine izabran sam za vijećnika u Općinskom vijeću Vogošća.

Moj politički cilj je da u Federaciji BiH, svojim znanjem i vještinama, ostvarim sljedeće:

Pokretanje razvojnih projekata i njihovo finansiranje

Ublažavanje problema nezaposlenosti i siromaštva

Bolji položaj poljoprivrednika i dugoročna vizija za ruralna područja

Efikasno upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša

Sistematizacija radnih mjesta

Ulaganje u obrazovanje i poticaj za stvaranje inovacija 

Unapređenje kulture i sporta 

Zalagat ću se za ekonomski stabilnu, gospodarski prosperitetnu Federaciju BiH, te sa jasnim i konkretnim rješenjima stvarati prilike za mlade u budućnosti. Borit ću se da FBiH bude mnogo funkcionalniji entitet u ekonomskom smislu, nauci i obrazovanju, kulturi i sportu, te afirmaciji ljudskih prava i sloboda bez diskriminacije prema spolu, rasi, boji kože, jeziku.

 

“Smatram da naš narod zaslužuje mnogo bolji i kvalitetniji život koji će doći nakon što riješimo najveći problem koji izjeda naše društvo – visoku korupciju, i nakon što se ostvari puna vladavina prava.”