Biljana Osmančević

Kandidatkinja broj 7 na listi za Parlament FBiH

Aktivna sam članica Naše stranke od njenog osnivanja. Ideja i dosljednost u radu je ono što me čini privrženoj Našoj stranci.

Znam da naša zemlja može bolje, vjerujem u to i smatram da je Naša stranka jedina opcija koja joj može omogućiti svjetliju budućnost.

Kao kandidatkinja Naše stranke bila sam na listi na lokalnim izborima. Zalažem se za ljudska prava, za čišću okolinu, prava radnika, penzionera, studenata.

“Znam da naša zemlja može bolje, vjerujem u to i smatram da je Naša stranka jedina opcija koja joj može omogućiti svjetliju budućnost.”