Belma Kapidžić

Kandidatkinja broj 28 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Moj politički cilj je unapređenje odnosa u društvu kako bi mladi ljudi stekli bolji osjećaj slobode i sigurnosti i na taj način vidjeli svoju budućnost u Bosni i Hercegovini.

Nakon završenog studija na Odsjeku razredne nastave Filozofskog fakulteta u Tuzli stekla sam zvanje profesorIce razredne nastave (mentorica). Moj radni staž teče još od 2000. godine, a radno iskustvo sam stekla u više škola kako u gradskom tako i u ruralnom području. Stalna sam uposlenica JU OŠ „Hasan Kikić“ u Gračanici. Učesnica sam brojnih stručnih seminara, a moji učenici su primijećeni i pohvaljivani za učešće u mnogim školskim i vanškolskim priredbama, sportskim takmičenjima i sl.

Kao prosvjetnu radnicu pogađa me i brine masovni odlazak mladih iz naše zemlje. To čine jer ovdje nemaju osjećaj sigurnosti za egzistenciju. To će se promijeniti dosljednim poštivanjem ljudskih prava, vladavinom zakona koji će biti jednaki za sve, antikoruptivnim zakonima, pravednim postupanjem prema kandidatima koji se prijavljuju za posao, otvaranjem novih smjerova i odsjeka što bi „osvježilo“ mogućnost zapošljavanja, depolitizacijom javnih ustanova.

Članica sam Gradskog odbora Naše stranke Lukavac. Tokom protekle godine podnijela sam nekoliko inicijativa. Prijedlog inicijative za depolitizaciju školstva je uvršten u predizborne politike Naše stranke a prijava inspekciji prevoznika „bijelog mora“ dovela je do češćeg čišćenja kolovoza i postavljanja znaka za smanjenje brzine.

Moja borba za čišćenje lokaliteta Gradski bazen s pratećim sportskim terenima u Lukavcu kao i za kažnjavanje odgovornih traje više od godinu dana, podnijela sam tri prijave nadležnim inspekcijama i neću stati dok to ne riješe.

Zalažem se za izmjene pedagoških standarda s ciljem stvaranja pozitivnije atmosfere u školama, ubrzavanje postupka kategorizacije djece s posebnim potrebama kako bi se što prije moglo stručno djelovati. Distribucija časova po predmetima mora biti bolja. Uvođenje ukinutih predmeta poput Prve pomoći i Civilne zaštite sigurno bi doprinijelo stvaranju osjećaja veće sigurnosti. Nažalost, imamo niz generacija koje ne znaju pravilno postupiti kada su život i zdravlje ugroženi.

Težim zdravom načinu života, bavim se fitnessom. Klubovi koji njeguju bazne sportove (plivanje, gimnastika, atletika) trebaju bolju finansijsku podršku. Potrebno je osnivanje sportskih društava po ugledu na nekadašnji „Partizan“ – Lukavac gdje bi djeca mogla besplatno trenirati i profilirati se prema svojim talentima.

“Budućnost Bosne i Hercegovine, naše zemlje, osvijetlit će mladi ljudi koji su spremni da pokreću promjene. Vjerujem u to!”