Behija Kulović

Nositeljica liste za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Moj cilj je građansko i obrazovano društvo, društvo koje garantuje ljudska prava i socijalnu pravdu.

Nakon završenog Filozofskog fakulteta u Sarajevu, vraćam se u Kakanj i u svojoj školi, kakanjskoj gimnaziji, počinjem raditi kao profesorica bosanskog jezika i književnosti. Petnaestak godina radim s učenicama i učenicima i nastojim ih prije svega naučiti da prepoznaju i njeguju istinske ljudske vrijednosti.

Vijećnica sam u Općinskom vijeću Kakanj, potpredsjednica Lokalnog odbora Naše stranke u Kaknju, povjerenica Kantonalnog odbora ZDK. Članica sam Inicijative 50% i Mreže vijećnica/odbornica Više od kvote. U nepune dvije godine vijećničkog mandata, u maloj sredini sam uspjela pokazati da se glas naroda može i mora čuti, da je politika servis građana i građanki i da žena u politici može doprinijeti društvenom i ekonomskom razvoju.

Vjerujem da umjesto priče o nacionalizmu na prvom mjestu može biti obrazovanje, da na PISA testiranju možemo pokazati da naš svaki drugi učenik nije funkcionalno nepismen, da mladi žele graditi svoj život u domovini, da je ulaganje u kulturu generator ekonomskog razvoja bh. društva i da je kultura polje na kojem mi pokazujemo vlastito znanje o sebi, ali i o drugom i drugačijem. 

E-mail: kulovic_b@outlook.com

“Takva je MOJA, TVOJA, NAŠA ZEMLJA!”