Azra Jahić

Kandidatkinja broj 3 na listi za Parlament Federacije BiH

Moj politički cilj je napraviti drugačije društvo za generaciju moje kćerke – ljepše, pravednije i sigurnije! Da to više ne moraju tražiti u tuđoj zemlji. 

Zalažem se za brže provođenje procesa digitalizacije u raznim sektorima privrede i društva, što će doprinijeti ne samo očuvanju okoliša, uštedi energije i sveobuhvatnom poboljšanju kvalitete života u zajednici, nego i povećanju transparentnosti i smanjenju korupcije, a time i bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u evropsku zajednicu. 

Diplomirala sam na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za telekomunikacije, i zaposlena sam u realnom sektoru. Tokom 26 godina svog radnog staža radila sam, kao inžinjerka specijalista i kao projekt menadžerica, u domenu osposobljavanja i modernizacije fiksne i mobilne telefonske mreže širom BiH, te na projektima u domenu industrije i društva baziranih na primjeni savremenih IT tehnologija i SmartCity rješenja, uz stalno stručno usavršavanje i profesionalno napredovanje. Trenutno završavam master studij iz naprednog finansijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a u kompaniji u kojoj radim vodim ljudske resurse i finansijski kontroling.

Dugogodišnji rad na terenu širom BiH i profesionalna saradnja s mnogobrojnim domaćim i stranim kompanijama i institucijama bili su prilika da sagledam potrebe i mogućnosti razvoja pojedinih krajeva naše zemlje i steknem iskustvo funkcioniranja u multikulturalnom okruženju, što je poseban doprinos mom političkom radu. 

Politički sam se angažirala 2009. godine učlanjenjem u Našu stranku. Bila sam vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža u mandatu 2016 – 2020, te predsjednica Komisije za zaštitu ljudskih prava, predstavke i prijedloge pri OV Ilidža. Mojim aktivnim zalaganjem uspješno je kreiran i implementiran Gender akcioni plan Općine Ilidža za period 2017 – 2020. godine, s fokusom na jačanje poduzetništva žena i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Direktno sam učestvovala u organizaciji i provođenju okruglog stola „Budi poduzetnica na Ilidži“ i panela „Kroz život bez nasilja“, na kojima sam održala i uvodno izlaganje. 

U fokusu mog društvenog angažmana je edukacija udruženja i klubova za pisanje projektnih prijedloga i pristupanje sredstvima EU fondova, kao i projekata koji se finansiraju iz općinskih i kantolnih budžetskih sredstava. Posebno sam ponosna na svoj doprinos u višegodišnjoj implementaciji projekata primjene konjičkog sporta i terapijskog jahanja u programu inkluzije djece s poteškoćama u razvoju, realizirane u saradnji s nekoliko ilidžanskih osnovnih škola koje su prepoznale i podržale ovakve projekte: 

https://www.nasastranka.ba/bs/azra-jahic-ulaganje-u-razvoj-konjickog-sporta-je-ulaganje-i-u-privredu-i-u-turizam-i-u-socijalnu-inkluziju

Trenutno sam članica Glavnog odbora Naše stranke, te aktivna učesnica programa Inicijativa 50% u sklopu kojeg izdvajam učešće na panelu „Međuljudski odnosi bez nasilja“ održanom u Tuzli u januaru 2020. godine: 

https://www.youtube.com/watch?v=GR9U31-9Lxo

Također ističem i svoje iskustvo u vođenju treninga/radionica i prezentacija:

Edukatorica – Jednodnevna radionica „Pristupanje EU fondovima“ – Udruženje mladih „No limit“, Ilidža, decembar 2017. godine;

Edukatorica – Projektna akademija „Kreiranje projektnih prijedloga i upisivanje u partnerske baze EU fondova“ – Udruženje mladih „No limit“, Ilidža, oktobar 2019. godine;

Panelistkinja – „Dani poduzetništva žena 2018. godine“ – Udruženje poslovnih žena BiH, Sarajevo, april 2018. godine 

Panelistkinja – „Međuljudski odnosi bez nasilja“ – Inicijativa 50%, Tuzla, januar 2020. godine.

„Nastavljam svoje aktivno zalaganje da naša zemlja postane moderna i prosperitetna, uređena po evropskim standardima.“