Aziz Ganibegović

Kandidat broj 6 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Moj politički cilj je borba za vraćanje dostojanstva svih ljudi a posebno penzionera u BiH. Također se zalažem za veći angažman mladih ljudi u svim sferama života kako bi se zaustavio njihov odlazak iz zemlje.

Rođen sam u Kaknju, tu završavam osnovnu školu i gimnaziju. U Sarajevu završavam Pedagošku Akademiju nakon čega se zapošljavam kao nastavnik matematike u Osnovnoj školi Rudi Čajavec u Kaknju. Od 1993. do 2006. godine radim u Gimnaziji Muhsin Rizvić u Kaknju. U januaru 2021. godine odlazim u penziju.

Svih 40 godina svog rada s djecom i omladinom sam ozbiljnim i predanim radom uspješno prenosio znanje za što sam dobio dosta priznanja, a posebno sam ponosan na priznanje od Ministarstva obrazovanja FBiH.

Vjerujem da svi stanovnici BiH zaslužuju bolje okruženje, bolje uslove života i bolju vlast. Zbog toga sam se i priključio Našoj stranci 2020. godine.

E-mail: ganibegovicaziz@gmail.com 

“Vjerujem da svi stanovnici BiH zaslužuju bolje okruženje, bolje uslove života i bolju vlast.”