Anesa Karaselimović

Kandidatkinja broj 11 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Članica Naše stranke od 2009. godine 

U toku svog profesionalnog rada obavljala sam rukovodeće  poslove u realnom sektoru i u organima uprave, u oblasti stambenih odnosa i otkupa stanova, imovinsko-pravnih odnosa i katastra te oblasti urbanizma.

Vijećnica sam u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

Predsjednica sam Kluba vijećnika Naše stranke i predsjednica Komisije za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta u Općinskom vijeću.