Anes Hodžić

Kandidat broj 16 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Tešnjak po rođenju i uvjerenju. Završio sam Osnovnu školu “Rešad Kadić”, a potom Gimnaziju “Musa Ćazim Ćatić” kao učenik generacije. Prvi ciklus studija međunarodnih odnosa i diplomatije okončao sam na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu s prosjekom 9.69 te sam za uspjeh tokom studija nagrađen Zlatnom značkom Univerziteta u Sarajevu. Nakon diplomiranja, uprkos prijemu na postdiplomske studije u Češkoj, Austriji i Italiji, ostajem u Bosni i Hercegovini. Trenutno sam apsolvent na drugom ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu s prosjekom 10.00. 

U toku studija bio sam stipendista njemačke Fondacije Konrad Adenauer te učesnik većeg broja političkih edukacija. Angažovan sam kao predavač na radionicama i seminarima organizacija Most mira, Humanity in Action i Fondacija Boris Divković. 

Aktivan sam član Naše stranke od 2018. godine, a u prethodnom periodu sam koordinisao međunarodne aktivnosti Foruma mladih Naše stranke. Trenutno sam zaposlen kao sekretar Kluba poslanika Naša stranka – Nezavisni blok u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a uz to koordinišem rad Savjeta za ruralni razvoj, Zdravstvenog savjeta i Savjeta za kulturu Naše stranke. Služim se engleskim, talijanskim, francuskim, portugalskim i ruskim jezikom.

U fokusu mog političkog djelovanja su vanjska politika, ali i politike u vezi s poljoprivredom, okolišem i ruralnim razvojem. 

E-mail: anes_hodzic@hotmail.com

“Vjerujem da naša zemlja može ostvariti svoj puni potencijal kroz osiguranje većih ličnih i ekonomskih sloboda svim građankama i građanima.”