Anel Topalović

Nosilac liste za Skupštinu Srednjobosanskog kantona

Moj politički cilj su jednaka prava za sve! Jednakost bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Završio sam srednju elektrotehničku školu u Visokom, nakon toga upisujem Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.
Magistrirao sam 2016. godine o temi “Upravljanje procesima u cestovnom saobraćaju u funkciji inteligentnih upravljačkih sistema”.

Nakon završetka fakulteta radio sam kao voditelj stanice za tehnički pregled vozila, dok sam uporedo radio kao licencirani predavač teoretske nastave za buduće vozače.

Vlasnik sam autoškole koja uspješno posluje na području Kiseljaka, Fojnice i Kreševa.

Naša zemlja mora i može bolje! Naši očevi i majke su se hrabro borili da očuvaju cjelovitost i nezavisnost Bosne i Hercegovine, na nama je da tu borbu nastavimo predanim radom za sve građanke i građane naše zemlje.

“Naša zemlja mora i može bolje!”