Amra Nadarević Vodenčarević

Kandidatkinja broj 2 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Rođena sam 10. 1. 1986. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završila sam u Tuzli odličnim uspjehom. Školske 2004./2005. godine upisala sam prvu godinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Za svoj rad dobila sa Bronzanu plaketu, a školske 2009./2010. godine i Srebrenu plaketu Univerziteta u Tuzli.  Po zanimanju sam specijalista za očne bolesti. Uža sfera mog interesovanja je dječija oftalmologija. Aktivno govorim engleski, španski i njemački jezik. Autorica i koautorica sam preko 20 stručnih radova. Predstavnica sam BiH (za mlade oftalmologe) u Evropskom udruženju oftalmologa (European Society of Ophthalmology),  a 2017. godine na zasjedanju Generalne skupštine u Barceloni bila sam izabrana među petero mladih oftalmologa u SOE YO komitet. Također, bila sam članica komiteta za mlade u ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology). Na brojnim kongresima širom Evrope bila sam predavačica, dok sam aktivno učešće uzela na više od 40 oftalmoloških kongresa. Dobitnica sam SOE kao i ESCRS granta, a posebno izdvajam nagradu Developing countries fellowship koju sam dobila u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine, kao i nagradu za jedan od najboljih radova na Kongresu oftalmologa održanom u Njemačkoj. Pored toga, bila sam istaknuta sportistkinja, višestruka prvakinja BiH i reprezentativka, a kasnije i državna sutkinja u plivanju. Trenutno završavam doktorsku distertaciju iz oblasti dječije oftalmologije.  

U periodu od 23. 6. 2021. godine, kada sam ušla u Skupštinu TK, pa do danas, podnijela sam najveći broj poslaničkih pitanja i inicijativa. Nedopustivo je da imamo poslanike  koji nikada nemaju neku inicijativu ili poslaničko pitanje. U fokus moje borbe za bolju BiH u priorite stavljam znanje, na svim nivoima i u svim oblastima. Znanje mora biti aktuelno i komercijalno upotrebljivo. U narednom periodu zalagat ću se za obavezno ostvarenje prava na prvo zaposlenje kako najbolji đaci i studenti ne bi masovno napuštali našu zemlju, već ostajali i svojim radom učestvovali u poboljšanju životnog standarda svih naših građana. 

E-mail: amra.vodencarevic@gmail.com

“U fokus moje borbe za bolju BiH u priorite stavljam znanje, na svim nivoima i u svim oblastima.”