Amir Hasičević

Nosilac liste za Skupštinu TK

Rođen je 23. 4. 1971. godine u Doboju. Srednju stručnu spremu stekao je u Elektrotehničkoj školi u Doboju,  nakon čega upisuje i završava Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli. Doktor je ekonomskih nauka, osnivač i vlasnik društva za reviziju “Hasičević” d.o.o. Gračanica koje okuplja revizore sa značajnim iskustvom koje su stekli vršeći reviziju u firmama na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovlašteni je revizor, certificirani računovođa, sudski vještak, ovlašteni procjenitelj i stečajni upravitelj. Član je Ekonomsko-socijalnog vijeća TK u ime Udruženja poslodavaca FBIH.

Predsjednik je Skupštine udruženja ratnih veterana 212/222 Bosansko-oslobodilačke brigade. Četiri godine rata proveo je kao diverzant u ARBiH zauzevši prve redove odbrane zemlje. Aktivno govori engleski jezik.