Amer Logo

Kandidat broj 7 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Rođen sam 1969. godine u jednoj sarajevskoj mahali a Sarajlija sam po dijagnozi. Supruga i ja imamo troje punoljetne djece: kćerku, sina i privatnu firmu. Kompletan svoj radni vijek sam u privatnom sektoru, prvo kao uposlenik a od 2000. godine kao vlasnik preduzeća Hydrogroup d.o.o. Uvijek sam u komunikaciji koristio snagu argumenata a ne argument snage i želim motivisati druge da rade isto.

Građani su ranije imali nadu u bolje sutra, a danas malo ko ima vjeru da sutra može biti bolje. Ako nema nade, nema ni motivacije. Niko nema čarobni štapić, ali ako nema konkretnog plana, sva obećanja da će biti bolje su prazna. Bit će bolje onda kada zavrnemo rukave i kada svako u svom dijelu da svoj maksimum.

Tako funkcioniše naša firma. Svi smo jaki kao pojedinci u nekom segmentu posla, ali smo tek kao tim zaista uspješni. Bavljenje politikom doživljavam kao i vođenje firme. U politici ću se također voditi mojom životnom filozofijom: red, rad, disciplina, planiranje i odgovornost prema poslu, jer drugačije ne može. 

Iskreno se radujem razgovorima s građankama i građanima u naredih mjesec dana. Ideja i politika Naše stranke je i moja politika ali ću svakako i u razgovoru s građanima pokušati identificirati najveće probleme u kantonu Sarajevo i onda se u naredne četiri godine boriti za popravljenje stanja, u ime svih građana.

Svakako ću se boriti za poboljšanje kvalitete i kvantitete površinskih voda na području kantona Sarajevo kao i za zaštitu od njihovog štetnog djelovanja voda. Poplave iz novembra 2021. godine su pokazale neophodnost regulacije vodotoka. Na određenim dionicama vodotoka I i II kategorije koje su uzurpirane raznim nedozvoljenim aktivnostima, bitno je promijenjen režim toka s obzirom na suženje korita. Veoma je bitno da se sve takve aktivnosti u vodotocima spriječe, a postojeće sankcionišu kako bi se smanjio rizik i opasnost od štetnog djelovanja voda.

E-mail: amerlogo@gmail.com

“Niko nema čarobni štapić, ali ako nema konkretnog plana, sva obećanja da će biti bolje su prazna.”