Amela Šimić

Kandidatkinja broj 21 na listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona

Zaposlena sam od 2017. godine. Radim kao operaterka za unos podataka u firmi Hattrik d.o.o. Kandidatura za Skupštinu USK je moj prvi politički angažman. Kandidirala sam se prvenstveno zbog svoje djece, ali i budućnosti svih ostalih, da pokušamo što više naše omladine zadržati u našoj zemlji.

Supruga sam i majka tri djevojčice. 

E-mail: simica140@gmail.com