Amela Kuskunović

Kandidatkinja broj 4 na listi za Parlament BiH

Rođena sam 3. 10. 1967. godine u Sarajevu.

Od 1986. do 1991. godine studirala sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od novembra 1991. zaposlena sam kao liječnica na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

U periodu od 1992. do 1996. godine radila sam kao liječnica specijalizantica na Urološkoj klinici. 

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu radila sam ratnu hirurgiju na KCUS-u. Od 1995. do 1996. godine usavršavala sam znanje na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Institutu Guttman i u Kliničkoj bolnici Sabadell u Barceloni.

Od 1996. godine radim kao liječnica specijalizantica a potom specijalista radiolog na Klinici za Radiologiju KCUS-a.
Počekom aprila 2008. godine postala sam prvi put članica nove političke partije Naša stranka. 

U maju mjesecu 2008. godine preuzela sam funkciju prve predsjednice Općinskog odbora Centar.

U oktobru 2008. godine sa članovima Naše stranke prvi put sam bila na listi za lokalne izbore.

Na narednim lokalnim izborima, 2012. godine, izabrana sam u Općinsko vijeće Centar te preuzela funkciju predsjednice Kluba vijećnika.

Od 2008. godine aktivno sam radila na formiranju timova koji čine dio Općinske organizacije i sudjelovala u kreiranju politika po kojima je NS prepoznata u svim nivoima vlasti.

U mandatu 2012. – 2016. izabrana bila sam vijećnica u OV Centar Sarajevo, a za vijećnicu sam bila izabrana i u narednom mandatu.

Na općim izborima 2018. godine izabrana sam kao zastupnica Naše stranke u Zastupnički dom. Parlamenta Federacije BiH.

Zalažem se za prava pacijenata i zdravstvenih radnika!

Zalažem se za implementaciju programa prevencije malignih bolesti!

Zalažem se za prava pacijenata na dostojanstvenu medicinsku skrb i liječenje oboljelih od rijetkih bolesti u Federaciji i BiH!

Udata sam i majka sam dvoje djece.

E-mail: kuskunovica@gmail.com

“Zalažem se za prava pacijenata na dostojanstvenu medicinsku skrb i liječenje oboljelih od rijetkih bolesti u Federaciji i BiH!”