Amela Đelilović-Malešević

Kandidatkinja broj 19 na listi za Skupštinu Kantona Sarajevo

Diplomirana komparativistica i bibliotekarka

Po zanimanju sam diplomirana komparativistica i bibliotekarka Filozofskog fakulteta u Sarajevu – Katedra za komparativnu književnost i bibliotekarstvo.  Na istom fakultetu – Katedra za pedagogiju – uspješno sam završila Program pedagoškog obrazovanja nastavnika.
Zaposlena sam u struci i angažirana na različitim programskim aktivnostima iz oblasti bibliotekarstva, kulture i umjetnosti. Fokus profesionalnog interesovanja usmjeravam na promociju čitanja i cjeloživotnog učenja, posebno kod djece i mladih kroz različite oblike edukativno-kreativnog rada.
Članica sam Naše stranke od 2019. godine. Razlog mog političkog angažovanja je želja za promjenama te za aktivnim učešćem u kreiranju i realizaciji obrazovnih i kulturnih politika.

“Za pravednu zemlju. Za društvo solidarnosti. Za društvo jednakih mogućnosti. 

Za našu zemlju, zajedno i tačka!”