Amar Bajramović

Kandidat broj 19 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Moj politički cilj je unaprijediti život, prvenstveno u općini Kakanj, a zatim i u ZDK. Mišljenja sam da nije bitno kojoj političkoj opciji individua pripada ako je spremna raditi za bolje sutra svih građana i građanki ove države. Na transparentan, pošten, zakonit način se sve lakše i brže može odvijati. Upravo se zalažem za transparentnost, unapređenje kvalitete života, poštivanje ljudskih prava, unapređenje industrije, razvijanje sopstvenih proizvodnih pogona, povećanje kvalitete kulture i sporta, jer to je ono što jednu državu čini dostojanstvenom. Zbog navedenih ciljeva sam se pridružio Našoj stranci, jer su sadržani u njenom programu i principijelno provođeni.

Rođen sam 1. 1. 1995. u Kaknju gdje sam završio osnovno i srednje školovanje. Nakon toga upisao sam Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Odsjek za menadžment i liderstvo, gdje sam diplomirao 2017. godine. Kroz cijelo školovanje sam bio aktivan u različitim vannastavnim aktivnostima i nevladinim organizacijama: predsjednik Vijeća učenika u gimnaziji „Muhsin Rizvić“ Kakanj u 2016./2017. školskoj godini, član dramske sekcije tokom srednjeg obrazovanja, član NGO „Alter Ego“ iz Kaknja, itd.

Nakon završetka prvog ciklusa studija, počeo sam raditi u privatnom porodičnom biznisu gdje sam i danas zaposlen.

Član sam Naše stranke od 2020. godine. Od iste godine sam član Lokalnog odbora Naše stranke Kakanj. Od 2020. godine obavljam dužnost potpredsjednika Komisije za privredni savjet Općine Kakanj. Od 2021. godine sam član Nadzornog odbora Naše stranke.

E-mail: amar.bajramovicc@gmail.com

“Na transparentan, pošten, zakonit način se sve lakše i brže može odvijati.”