Alen Girt

Kandidat broj 7 na listi za Parlament Federacije BiH

Rođen sam 1967. godine u Sarajevu gdje sam završio Drugu gimnaziju a zvanje diplomiranog inženjera mašinstva sam stekao na na METU – Middle East Technical University u Ankari na engleskom jeziku. Govorim engleski i turski jezik, sudski sam tumač za turski jezik i po potrebi konsekutivni prevodilac za Ministarstvo sigurnosti BiH. U posljednjih 20 godina bavim se procesom proizvodnje, plasmana i distribucije kućnog tekstila za najveće proizvođače, kako turskih tako i bosanskih kompanija na međunarodnim tržištima kao što su Japan, Rumunija, Hrvatska, Turska, Grčka, Srbija, Albanija, Italija i Bosna i Hercegovina. Prije nego što sam započeo privatni posao međunarodnog zastupnika, preko deset godina sam gradio karijeru kao pomoćnik generalnog direktora i direktora prodaje jedne od najstarijih tekstilnih kompanija u Turskoj. 

Fokus mog političkog djelovanja su osnaživanje realnog sektora, obrazovanje i puna podrška svim individualnim slobodama i pravima.

Zalažem se za punu podršku realnom sektoru, specijalno preduzećima u izvozu i plasmanu robe na inostrana tržišta posebno u segmentu prodaje i nalaženja novih tržišta, što je i moja uska specijalnost. 

Smatram da kroz jačanje obrazovnog sistema možemo zaustaviti odlazak mladih ljudi i stvoriti kadar s kojim će naša mala, srednja i velika preduzeća moći izaći na međunarodna tržišta. 

Također, smatram da kroz jačanje svih vrsta individualnih sloboda gradimo otvorenije, tolerantnije i slobodnije društvo i državu za sve. Bosna i Hercegovina treba biti ravnopravna članica Evropske unije i to će biti jedan od pravaca mog političkog djelovanja.

U Našoj stranci sam aktivan od 2016. Od 2017. bio sa član Regionalnog odbora za Sarajevo i Goražde. Od 2018. do 2019. zamjenik povjerenika Koordinacionog odbora za regiju Sarajevo i na Kongresu Naše stranke u maju 2019. sam bio kandidat za potpredsjednika Naše stranke. U decembru 2019.  izabran sam za predsjednika Nadzornog odbora Naše stranke i trenutno sam na toj funkciji.

Na izborima u novembru 2020. sam izabran u Općinsko vijeće Općine Centar u Sarajevu gdje pored vijećničke funkcije obavljam i funkciju šefa Kluba vijećnika Naše stranke. 

Sretno sam oženjen i ponosni sam otac troje djece.

“Smatram da kroz jačanje obrazovnog sistema možemo zaustaviti odlazak mladih ljudi i stvoriti kadar s kojim će naša mala, srednja i velika preduzeća moći izaći na međunarodna tržišta.”