Adrijana Bilalović

Kandidatkinja broj 16 na listi za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Školovanje započinjem u rodnom Kaknju, a završavam kao izbjeglica u Njemačkoj. Kroz praktičnu nastavu sam dvije godine radila kao asistentica liječnika i vidjela kako se uz rad mnogo lakše savladava stručno gradivo u školi. 

Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, aktivna sam u udruženju građana Centar mladih općine Kakanj, gdje jedno vrijeme radim kao animatorica i vodim internet klub. Povremene prevodilačke angažmane mijenjam profesionalnim zaposlenjem u međunarodnoj kompaniji gdje radim kao asistentica direktoru. 

Našoj stranci se priključujem od samog početka, odnosno od osnivačkih aktivnosti Naše stranke u Kaknju. Trenutno sam sekretarka dva odbora Naše stranke, lokalnog u Kaknju i kantonalnog u Zenici.

Kao ponosna majka tri divne kćerke iskusila sam vrlo dobro mane našeg zdravstvenog i obrazovnog sistema i želja mi je da svojim životnim iskustvom i političkim angažmanom poboljšam trenutno stanje i da s drugim kandidatima i kandidatkinjama Naše stranke, na svim nivoima, pomognem da kreiramo i ostvarimo bolje uslove za buduće naraštaje.  

“Želja mi je da kreiramo i ostvarimo bolje uslove za buduće naraštaje. “