Adnan Karamujić

Kandidat broj 4 na listi za Parlament FBiH

Rođen sam 2003. godine u Brčkom i svoju ranu mladost sam posvetio borbi za poboljšanje statusa mladih u svojoj lokalnoj zajednici i povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka koje ih se direktno tiču.

Završio sam Gimnaziju „Vaso Pelagić“ u svom rodnom gradu i trenutno sam student prve godine Fakulteta za edukaciju i humanistiku, odsjek Grafički dizajn i multimedija, na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu.

Certificirani sam omladinski edukator i posjedujem višegodišnje iskustvo u radu s mladima Zapadnog Balkana o temi pomirenja i suočavanja s prošlošću.

U više navrata sam imao priliku da predstavljam Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim omladinskim događajima u organizaciji Evropske unije. U periodu svog srednjoškolskog obrazovanja predvodio sam projekte koji su se bavili adresiranjem govora mržnje u javnom prostoru, edukacijom pisanja projektnih prijedloga, očuvanjem javnog dobra, promocijom evropskih vrijednosti i političkim opismenjavanjem mladih.

Moj politički cilj je stvaranje atmosfere koja mojim vršnjacima garantuje ostvarivanje njihovih prava i ostanak u ovoj zemlji.

E-mail: karamujycadnan@outlook.com

“Zalažem se za kulturu dijaloga u politici, ostvarivanje individualnih prava i sloboda, reformu obrazovnog sistema i institucionalno zbrinjavanje potreba mladih.”