Adi Škaljić

Kandidat za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, broj 10

Moj politički cilj je društvo neopterećeno mržnjom, kriminalom i korupcijom. Društvo u kojem je bavljenje politikom dužnost, a ne privilegija.
Naša zemlja ima predispozicije da u isto vrijeme bude industrijski i turistički razvijena, energetski neovisna i ekološki održiva, da čuva tržišne slobode i pravično raspoređuje bogatstvo. Naša zemlja nudi dovoljno prostora i resursa za sve nas, a na nama je da naučimo kako štititi i njegovati njena bogatstva i na njoj izgraditi društvo u kojem je svima ugodno.

U Sarajevu živim od rođenja. Završio sam Osnovnu školu Osman Nakaš, Treću gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Od 2011. godine profesionalno se bavim pravom, a radio sam u oblastima radnog prava, privrednog prava, javne uprave i kreiranja zakonodavstva. Saradnik sam na nekoliko poslova na lokalnim, regionalnim i evropskim projektima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i harmonizacije bh. zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Od 2014. godine sam član Naše stranke, a trenutno sam vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo i Gradskom vijeću Grada Sarajeva. U toku svog dosadašnjeg političkog angažmana zalagao sam se za uređenje i unapređenje infrastrukture naših naselja, uvođenje inovacija u rad javne uprave, adekvatnu brigu o našoj kulturno-arhitektonskoj baštini i jaču ulogu lokalne zajednice u kreiranju adekvatnih uslova za poduzetništvo.

E-mail: skaljic1987@gmail.com

“Gradimo društvo u kojem bismo željeli da žive naša djeca.”